Όροι και προϋποθέσεις

Η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού/προγράμματος συνιστά τη συγκατάθεση των παρακάτω προϋποθέσεων χρήσης, τα οποία ισχύουν για το ψυχομετρικό τεστ συνολικά. Γι’ αυτούς τους λόγους ο χρήστης συνίσταται και είναι απαραίτητο να διαβάσει προσεκτικά εκ των προτέρων τους όρους συμμετοχής. Σε περίπτωση δε, που διαφωνεί με αυτούς τους όρους, ο χρήστης δεν πρέπει να προχωρήσει στη χρήση αυτού του προγράμματος. Η χρήση αυτού του προγράμματος συνεπάγεται επομένως την άνευ όρων αποδοχή όλων των προϋποθέσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα ελλιπή ερωτηματολόγια θα διαγραφούν αυτόματα μετά από 365 μέρες από την ημέρα της αγοράς. Επίσης, οι απαντήσεις που δίνονται από τον χρήστη σε όλες τις ψυχομετρικές δοκιμασίες θα διαγράφονται μετά το πέρας του τεστ, μαζί με την αναφορά και τα τελικά αποτελέσματα.

Όλο το περιεχόμενο του συγκεκριμένου λογισμικού/προγράμματος, δηλαδή γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, ζωγραφιές, κείμενα, υπηρεσίες, αρχεία αποτελούν υλικό πνευματικών δικαιωμάτων το οποίο προστατεύεται από τους σχετικούς νόμους ( ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινότητας και διεθνείς συμφωνίες). Τα δικαιώματα από τρίτους όπως ορίζεται ρητά, αποτελούν εξαίρεση στον παραπάνω περιορισμό. Οποιαδήποτε ενέργεια αντιγραφής, αλλαγής, αναπαραγωγής, πώλησης, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής, downloading, εκμετάλλευσης του παραπάνω περιεχομένου, είτε ως σύνολο, είτε τμηματικά με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύεται αυστηρά.

Ο δημιουργός του προγράμματος σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική, πνευματική, ηθική ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή απώλεια που θα συντελεστεί από τη χρήση του προγράμματος , αφού το πρόγραμμα αποτελεί απλώς ένα εργαλείο για συμβουλές και μόνο. Τα αποτελέσματα των τεστ που περιλαμβάνονται στο λογισμικό δεν είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτικά για τον χρήστη. Ο τελευταίος, ο οποίος έχει διαβάσει το συγκεκριμένο κείμενο προσεκτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα μόνο με δική του/της πρωτοβουλία, ευθύνη και βούληση.

Ο σχεδιαστής του προγράμματος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση τη συνολική ορθότητα /ακρίβεια των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τις επιλογές του χρήστη. Για τον παραπάνω λόγο τα αποτελέσματα ως έχουν δεν φέρουν καμία ευθύνη για όποιες αποφάσεις παρθούν από τον χρήστη με βάση τα αποτελέσματα. Oποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες που αφορούν προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο συλλέγονται με νόμιμα μέσα τα οποία έχουν καθοριστεί με τους νόμους 2068/1992, 2472/1977 ( συμπλ. Από διατάγματα 207/1998 και 79/2000 και με το άρθρο 8 του νομοσχεδίου 2819/2000) και 2774/1999 σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες 95/46/ΕΚ, φέροντας νόμιμη διαδικασία μηχανογράφησης, απολύτως καταχωρημένης για συγκεκριμένους ξεκάθαρους και νόμιμους σκοπούς.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες οι οποίες αφορούν προσωπικά δεδομένα που θα ζητηθούν απ’ τον χρήστη θα είναι διαθέσιμες και απολύτως συγκεκριμένες, σύμφωνες με τους σκοπούς που έχουν καθοριστεί. Συγκεκριμένα, είναι σαφές ό,τι τα ψυχομετρικά τεστ και απαντήσεις που δίνονται από τον χρήστη δεν αποκαλύπτονται σε κανέναν. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία καταχωρούνται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία ως στατιστικά δεδομένα και όχι ως προσωπικά δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς. Επομένως ο χρήστης συναινεί στη χρήση των αριθμητικών στοιχείων που θα προκύψουν σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή εργασία/έρευνα.

Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων είναι εμπιστευτική και διενεργείται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους σύμβουλους και τεχνικούς οι οποίοι δουλεύουν υπό την επίβλεψη του ατόμου ο οποίος είναι υπεύθυνος του τμήματος επεξεργασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος προσωπικών-στατιστικών δεδομένων είναι αρμόδιος για την ασφαλή χρήση και την πρόληψη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, παραμόρφωσης ή απαγορευμένης διανομής. Άρα, ο χρήστης είναι ενημερωμένος σχετικά με τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών του/της δεδομένων.

Για οποιαδήποτε απορία ή αίτημα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλώ να αποστείλετε e-mail στο Loukas In PlanC loukas.in.planc@gmail.com.